Systemy  ERP dla usług serwisowych

 Oprogramowanie dla usług serwisu

Oprogramowanie ERP to zintegrowany innowacyjny system informatyczny obejmujący kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem, obejmujący wszystkie obszary, takie jak np.  zamówienia, sprzedaż, księgowość, kadry, raporty i analizy, gospodarkę magazynową. ERP Serwis oferuje system informatyczny dla średnich i dużych przedsiębiorstw, elastyczny, modułowy, dedykowany dla firm serwisowych. Dla wielu firm  cyfryzacja i duża konkurencyjność na rynku stawia wyzwania w postaci implementacji takich rozwiązań informatycznych, które ułatwiłyby zarządzanie jak również przyspieszyły wiele procesów w firmie. Wdrożenie oprogramowania ERP jest obecnie koniecznością, którą wymusza konkurencyjna gospodarka, jak również sposobem na budowanie przewagi rynkowej. Wdrażany przez ERP Serwis program dla firm oferujących usługi serwisowe ERP XL jest usprawnieniem procesów w firmie, pozwala na szybszą i sprawniejszą obsługę klienta, większe zyski dzięki usprawnieniu istniejących oraz pozyskaniu nowych kanałów dystrybucji usług. 

Oprogramowanie dla firm serwisowych 

Oprogramowanie ERP XL jest dedykowane dla firm świadczących usługi serwisowe, takie jak:  

 • Serwis i warsztat samochodowy,  
 • Serwis maszyn  
 • Serwis urządzeń przemysłowych 
 • Serwis sieci  
 • Serwis komputerów 
 • Serwis rowerowy 
 • Serwis AGD 
 • Serwis telefonów 
 • Serwis  

Głównym celem funkcjonowania modułu  Comarch ERP Optima CRM jest rejestracja wszystkich działań dotyczących kontaktów z klientami. W skład możliwości, które oferuje system CRM wchodzi dokładna ewidencja komunikacji, zaczynając od określenia danych klienta, poprzez zaplanowane działania w związku z nim, odnotowanie wykonanych czynności, aż po wskazanie czasu rozmowy. Moduł posiada również funkcję automatycznego generowania kompletu dokumentów dla wielu podmiotów, obsługę elektronicznej skrzynki pocztowej, określenie standardów obsługi klientów oraz przygotowanie ofert handlowych. Rozwiązanie dedykowane przez Comarch ERP Optima CRM pozwoli oszczędzić czas pracowników oraz usprawnić ich pracę.

COMARCH ERP OPTIMA CRM PLUS

Dodatkowy moduł w systemie Comarch ERP Optima posiada jedną główną funkcję – windykację należności. System CRM plus Umożliwia szybką reakcję na problemy z płatnościami od kontrahentów. Dzięki modułowi możliwe jest automatyczne wysyłanie e-maili z informacjami i ponagleniami do klientów z nieuregulowanymi płatnościami, generowanie listy uciążliwych kontrahentów oraz tworzenie bazy kontaktów. W systemie jest również opcja ustalenia wysokości naliczanych odsetek oraz blokowania dalszej sprzedaży do czasu uregulowania należności.

COMARCH ERP OPTIMA SERWIS

Moduł Comarch ERP Optima Serwis jest skierowany do przedsiębiorstw, które świadczą usługi oraz serwisują sprzedawany towar.
Korzyści z funkcjonowania Comarch ERP Optima Serwis:

 • łatwość wprowadzania informacji dotyczących przyjętych zleceń serwisowych; bieżąca analiza podejmowanych czynności przez pracowników;
 • bardzo szczegółowa ewidencja wykonywanych działań przy realizacji danych zleceń;
 • przejrzystość ustalania terminów wykonania prac za pomocą terminarza;
 • uporządkowana organizacja pracy pracowników, możliwość nakreślenia działań priorytetowych;
 • prosty sposób podsumowania zlecenia i wystawienia faktury dla klienta bez wyszczególnienia działań;
 • utworzenie specjalnego magazynu dotyczącego tylko działań serwisowych i niezbędnych dla niego produktów.
 • utworzenie bazy kontaktów. W systemie jest również opcja ustalenia wysokości naliczanych odsetek oraz blokowania dalszej sprzedaży do czasu uregulowania należności.

COMARCH ERP OPTIMA OBIEG DOKUMENTÓW

System CRM zawiera moduł, który umożliwia  gromadzenie i proste katalogowanie dokumentów firmowych (skany, zdjęcia, pliki Word, Excel i inne) oraz ich swobodne wyszukiwanie. Dodatkowo za pomocą tego modułu można zdefiniować i dostosować do własnych potrzeb proces obiegu dokumentów.

Czym jest system ERP dla firmy usług serwisowych? 

Działalność serwisowa może polegać na ewidencji i realizacji zleceń serwisowych świadczonych dla zewnętrznych podmiotów np. Dlas klienta z zewnątrz, jak i w obrębie własnego przedsiębiorstwa. W obu przypadkach system ERP XL udostępnia narzędzia do realizacji procesów typowych dla obszaru serwisowego. Wsparcie systemu ERP to nowe możliwości dla przedsiębiorstwa. System ERP XL to polskie oprogramowanie skierowane do średnich i dużych firm, w pełni i na bieżąco dostosowywany do aktualnych przepisów prawa i modernizowany w oparciu o potrzeby przedsiębiorców. Pozwala również na wykorzystanie nowoczesnych kanałów przepływu informacji, nowoczesnych form handlu i pozyskiwania klientów. Współpracuje z wieloma aplikacjami mobilnymi dla optymalnej organizacji pracy. Dzięki zawartym rozwiązaniom pozwala na szybki przepływ informacji pomiędzy i z różnych obszarów: zamówień, sprzedaży, księgowością, kadrami, kontrahentami, dostawcami. Dzięki budowie modułowej jest elastycznie dopasowywany do potrzeb i profilu działalności firmy. 

System ERP XL wdrażany przez ERP Serwis to oprogramowanie dedykowane dla przedsiębiorstw średnich i dużych, produkcyjnych i usługowychhandlowych oraz serwisowychsieci sklepów, jak również spółek giełdowych. Posiada rozwiązania branżowe dla wielu branż, AGD, budowlanej, metalowej, elektrycznej, oświetleniowej, odzieżowej, spożywczej, hutniczejprodukcji maszyntransportu, poligrafiiodlewni żeliwamagazynu , sklepów internetowych, itp.

 Dlaczego warto mieć system ERP w firmie serwisowej? 

Przedsiębiorstwa świadczące usługi serwisowe to specyficzna działalność rynkowa, gdzie sprawny przepływ informacji ma kluczowe znaczenie.

Dla firmy takiej jak warsztat samochodowy będą to: zgłoszenia serwisowe, planowanie napraw, historia pojazdów itp. 

Dzięki systemowi zintegrowanego zarządzania firma zyskuje na optymalizacji w wielu obszarach działania. Obieg dokumentacji DMS proponowany przez ERP Serwis to wsparcie, które nie tylko chroni przed utratą dokumentów, ale przyspiesza i usprawnia działalność przedsiębiorstwa. DMS to skrócenie czasu obsługi kontrahenta, akceptacji umów i podejmowania decyzji. Ważnym wyróżnikiem jest możliwość pracy na urządzeniach mobilnych a także kontrola pracy pracowników poprzez możliwość subskrypcji czyli system powiadamiania o każdym etapie i terminie. Program obsługuje faktury, zlecenia, umowy, nowe produkty, rysunki techniczne.  Zobacz opis wdrożenia DMS

Oprogramowanie dla firm serwisowych proponowane przez ERP Serwis ERP XL ułatwia i integruje działalność, wspiera procesy decyzyjne i zarządcze, automatyzuje obieg dokumentacji oraz wspiera zarządzanie magazynem. Budowa modułowa pozwala na wdrażanie poszczególnych rozwiązań w sposób stopniowy z możliwością późniejszej rozbudowy systemu.  

System posiada platformę do internetowej współpracy z kontrahentami. Comarch B2B współpracuje z systemem ERP XL, Altum i pozwala na internetowe składanie zamówień, kontrole stanu zamówienia, płatności, reklamacji itp.  Z systemem współpracują aplikacje mobilne do wsparcia sprzedaży i zarządzania, które są także dostępne na urządzeniach mobilnych. 

Funkcje oprogramowania dla serwisu 

W systemie ERP XL realizacja zadań w obszarze serwisowym jest czytelna, ponieważ umożliwia to na każdym etapie odpowiedni zestaw narzędzi. 

Podstawowe funkcjonalności: 

 • Generowanie, kalkulowanie i realizacja zleceń serwisowych 
 • Analiza kosztu, kalkulacja marży 
 • Dostęp do pełnej historii każdego zlecenia serwisowego, jak i obiektów użytych w ramach zlecenia. 
 • Możliwość przypisania do urządzeń dowolnego zestawu parametrów oraz wprowadzenie na zlecenie informacji dotyczących zakresu i kosztów wykonanej usługi. 
 • Definiowanie receptur i czynności serwisowych, planowanie zleceń 
 • Wsparcie w tworzeniu planów przeglądów technicznych. 
 • W systemie B2B Klient może sprawdzać stan realizacji zleceń serwisowych, które są dla niego realizowane 

 System ERP dla usług serwisowych

 Korzystając z różnych form wdrożenia i instalacji, firmy mogą skorzystać z dogodnej dla siebie.  System, który zakupi firma może zainstalować  na swoich serwerach, może również zainstalować zakupione oprogramowanie w bezpiecznej chmurze Comarch Może tez skorzystać z wersji abonamentowej, płacąc miesięczny abonament za oprogramowanie i jego obsługę w chmurze typu SaaS, gdzie oprogramowanie jest bezpieczne, dostępne i zawsze aktualne, nie ponosząc kosztów zakupu licencji i obsługi serwerowej.

ERP XL popularny jest na terenie Polski jak również w krajach: Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemiec, Norwegii. Korzystają z niego średnie i duże firmy. Producent oprogramowania proponowanego przez ERP Serwis zajmuje pozycję lidera wśród polskich dostawców oprogramowania, wg raportu IDC, dot. Polskiego rynku systemów ERP.  

 Korzyści z wdrożenia oprogramowania dla firm serwisowych 

Badając skalę zadowolenia wśród klientów, którzy wdrożyli oprogramowanie Comarch ERP, można zauważyć że oceniają kondycję swojej firmy po wdrożeniu jako dobrą lub bardzo dobrą. 

Po wdrożeniu systemu ERP firmy, które wdrożyły z ERP Serwis oprogramowanie ERP XL oceniają kondycję swojej firmy na dobrą lub bardzo dobrą. 

 •  90% klientów pozytywnie ocenia niezawodność systemu,  
 • 87% poleca ten system,  
 • 77% dobrze lub bardzo dobrze ocenia kondycję swojej firmy.  
 • Klienci deklarują o 60% krótszy czas przygotowania raportów i analiz,  
 • o 55 % lepsze gospodarowanie zasobami kadrowymi,  
 • o 61% sprawniejszą realizację procesów księgowych i podatkowych,  
 • o 41% lepsze zarządzanie stanem magazynowym,  
 • o 28% większa sprzedaż,  
 • o 24% większe dochody po otwarciu nowych kanałów sprzedaży,  
 • o 50% mniejsze koszty funkcjonowania firmy,  
 • 83% klientów dostrzegła wzrost efektywności firmy. 

   System zarządzania firmą dla serwisu 

System ERP XL do obsługi serwisowej to program modułowy, elastycznie może być dopasowany do indywidualnych potrzeb i profilu działalności przedsiębiorcy. 

Wdrażając razem z ERP Serwis system ERP XL firma świadcząca usługi serwisowe może szczegółowo i   zaplanować procesy, ustalić koszty, zdefiniować parametry, połączyć wszystkie procesy z zamówieniami, sprzedażą, księgowością, zarządzaniem magazynem, zautomatyzowanym obiegiem dokumentacji. Dzięki temu firma zyskuje konkretne korzyści oszczędzając czas i koszty. 

 Program do obsługi serwisowej  

Oprogramowanie ERP dla firm świadczących usługi serwisowe charakteryzuje nowoczesna technologia, wprowadzane na bieżąco zgodnie z nowymi trendami i potrzebami rynku nowe rozwiązania i funkcjonalności oraz bieżące dostosowanie do przepisów prawa. 

Program dla firm serwisowych proponowany przez ERP Serwis jest zestawem nowoczesnych, bezpiecznych i funkcjonalnych narzędzi do zarządzania całością procesów w firmie serwisowej. Przedsiębiorcy, który wdrożyli system ERP cenią sobie kompleksowe i spójne zarządzanie przepływem informacji, bazami danych, zarządzaniem zamówieniami, sprzedażą, fakturami, księgowością, umowami. 

Do zarządzania obiegiem dokumentów ERP Serwis proponuje innowacyjny system obiegu dokumentów DMS z możliwością pracy na urządzeniach mobilnych. System gwarantuje pełna kontrolę każdego dokumentu i wgląd w niego na każdym etapie. Kontroluje pracowników przez system powiadomień i subskrypcji o każdym terminie i etapie. Do obiegu może być wprowadzony każdy dokument i typ dokumentacji oraz utworzony schemat obiegu wraz z przypisaniem stanowisk i osób obsługujących i akceptujących. Korzystanie z programu daje wymierne korzyści w postaci skrócenia czasu obsługi kontrahenta, skraca czas podejmowania decyzji, akceptacji umów, zamówień, zleceń, redukując do minimum możliwości wystąpienia błędów.  

Dlaczego warto używać system ERP w obsłudze serwisowej 

 W obecnych realiach gospodarczych rozwijają się firmy stawiające na szybkość i jakość wykonywanych usług, w czym niezbędna jest technologia pozwalająca uzyskać takie parametry usług. Postępująca technologia pozwala na szybszy przepływ informacji oraz wydajność.  System ERP XL jest programem posiadającym certyfikat innowacyjności i wdrożony do przedsiębiorstwa pozwala na osiągnięcie wielu korzyści w postaci większej wydajności pracy, większej ilości obsługiwanych zleceń, wydajniejszej pracy działu księgowego, pozwala na zmniejszenie czasu przygotowania raportów i analiz oraz ewidencji dokumentów. 

Moduł Business Intelligence to innowacyjne technologicznie narzędzie do generowania raportów i analiz porównujących i zestawiających dowolne dane z różnych obszarów działalności firmy. To kompleksowe i wielowymiarowe raporty w chmurze, więc nie obciążają systemu z możliwością integracji z dowolnym źródłem, działają z każdym systemem. Posiada wbudowane zdefiniowane zestawy raportów, jak również opcję tworzenia wciąż nowych zestawień, które tworzą się automatycznie i wysyłają do zadanych odbiorców. Definiowane zestawienia porównujące różne obszary takie jak: zlecenia, zamówienia, sprzedaż, zobowiązania i należności, kontrahent, magazyn. Istnieje także możliwość monitorowania użytkowników social media na portalach z możliwościami dostosowania ofert do ich preferencji. 

Firmy serwisowe dla których realizowaliśmy wdrożenie 

ERP Serwis ma wieloletnie doświadczenie we wdrożeniu systemu ERP, a dzięki posiadanemu zapleczu wdrożeniowców i programistów.  Z oferty wdrożenia skorzystało wiele firm z całej Polski.  

Firmy oferujące serwis takie jak:  MARCAR TRUCKS Autoryzowany Serwis MAN Opole,  

Prowadzimy szkolenia z wdrażanych systemów oraz  szkolenia z zakresu RODO i marketingu. Możliwość sfinansowania ze środków UE

Zaufało nam już wiele firm. Zobacz referencje.

Zapraszamy do kontaktu z nami firmy usługowe zajmujące się serwisem, służymy informacjami, wyjaśnieniami odnośnie oprogramowania ERP.  

Wierzymy, że dla każdego przedsiębiorcy ERP Serwis znajdzie optymalny zestaw rozwiązań po wnikliwej analizie potrzeb i specyfiki firmy. 

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP do firm w wielu miastach.

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

systemy ERP Łódż

systemy ERP Katowice

systemy ERP Sieradz

systemy ERP Opole

Systemy ERP Radomsko

Systemy ERP Częstochowa

Systemy ERP Bytom

Systemy ERP Dąbrowa Górnicza

Systemy ERP Rybnik

Systemy ERP Sosnowiec

Systemy ERP Zabrze

Systemy ERP Ruda Śląska

Systemy ERP Gliwice

Systemy ERP Zawiercie

Buduj z nami sukces swojej firmy !