Systemy ERP do produkcji konstrukcji stalowych

Oprogramowanie do produkcji konstrukcji stalowych

Producenci konstrukcji stalowych są dostarczycielami usług i produktów wykorzystywanych przez wiele gałęzi przemysłu. To specyficzna branża, dostarczająca swoje usługi do branży budowlanej, infrastruktury i przemysłu maszynowego. Wszystkie obiekty przemysłowe, mosty, drogi tworzone są w oparciu o konstrukcje stalowe. Wymagania rynkowe wymuszają obecnie większą efektywność i optymalizację działań w przedsiębiorstwie. Nieuchronna staje się digitalizacja, usprawniająca wszystkie obszary w firmie, a przede wszystkim procesy produkcji i usług. Firmy w Polsce posiadają duże zaplecze wytwórcze i są konkurencją dla firm z zachodu, dzięki niższym kosztom pracy, przewagą technologiczną oraz jakością usług. W budowaniu przewagi konkurencyjnej firmom pomaga ERP Serwis już od wielu lat wdrażając z sukcesem oprogramowanie ERP.   

Dzięki modułowej budowie dedykowane rozwiązania dla firm branży konstrukcji stalowych stają się elastyczne dopasowane do specyficznych wymagań branży i firmy. Polski producent oprogramowania, firma Comarch, której wiodącym partnerem jest ERP Serwis jako jedyna z czołowej trójki producentów systemów ERP zwiększyła ostatnio swoje udziały w rynku, co pozwoliło nadal utrzymać pierwsze miejsce wśród polskich dostawców systemów. Firma swoje produkty dostarcza do wielu krajów Europy: m.in. Niemiec, Francji, Hiszpanii, Austrii. Producent w swoich systemach wbudował mechanizmy umożliwiające całkowitą lub częściową automatyzację procesów w firmie oraz narzędzia pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji zarządcze w oparciu o analizy i prognozy Business Intelligence. 

W procesie wytwórczym firmy branży konstrukcji stalowych  zajmują się m. in.: czyszczeniem blach (przelotowym lub komorowym), cięciem blachy (wykorzystując nożyce gilotynowe, przecinarki taśmowe automatyczne lub cięcie przy użyciu gazu), obróbką plastyczną (prostowanie i zwijanie blach), spawaniem (stosuje się różne metody spawania łukowego), kontrolą spoin oraz metalu (np. wizualną, magnetyczno — proszkową), obróbka cieplną (normalizowanie, wyżarzanie odprężające), obróbka mechaniczną (przy użyciu wiertarko-frezarek), zabezpieczenie antykorozyjne (malowanie, cynkowanie).  

Najważniejszym wyróżnikiem oprogramowania proponowanego przez ERP Serwis jest wysokie usprawnienie procesów produkcyjnych i usługowych. 

Oprogramowanie ERP XL buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa poprzez integracje i usprawnienie wszystkich obszarów firmy: zamówień, sprzedaży, zakupów, produkcji, księgowości, kadry i płace, obieg dokumentów, zarzadzanie magazynem, generowanie raportów i analiz.  System ERP generuje większe zyski, dzięki szybszej i sprawniejszej produkcji i obsługi kontrahenta. Dzięki wbudowanym usprawnieniom produkcyjnym dedykowanym dla branży konstrukcji stalowych automatyzuje produkcję, usługi, ich harmonogramowanie i planowanie, pozwala monitorować bieżące procesy i ważne obszary. Dostarcza informacji na bieżąco o aktualnej sytuacji firmy, stanie produktów, półproduktów, magazynu, zobowiązań i należności, ułatwia zarządzanie i podejmowanie decyzji w oparciu o system raportowania oraz analizy. Dzięki nowoczesnym mobilnym aplikacjom pozwala mieć bieżący dostęp i stale aktualna wiedzę o procesach w firmie.  

System ERP XL wdrażany przez ERP Serwis to oprogramowanie dedykowane dla przedsiębiorstw średnich i dużych, produkcyjnych i usługowychhandlowych oraz serwisowychsieci sklepów, jak również spółek giełdowych. Posiada rozwiązania branżowe dla wielu branż, AGD, budowlanej, metalowej, elektrycznej, oświetleniowej, odzieżowej, spożywczej, hutniczejprodukcji maszyntransportu, poligrafiiodlewni żeliwamagazynu , sklepów internetowych, itp.

 Dla jakich firm produkujących konstrukcje stalowe system ERP 

System ERP XL dedykowany jest dla średnich i dużych firm produkcyjnych i usługowych, posiada modułowe zaawansowane technologiczne rozwiązania dla branży konstrukcje stalowe, gdzie ważną rzeczą jest nie tylko sprawna obsługa kontrahenta, ale przekładająca się na zysk oszczędność czasu i nakładu pracy na administrowanie poszczególnymi działami firmy, jak również usprawnienia produkcyjne i okołoprodukcyjne.  

Z systemem ERP XL współpracują aplikacje mobilne wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedażą, dostępne na urządzeniach mobilnych w każdym miejscu i czasie. Funkcjonowanie firmy wspiera też obieg dokumentów, chroniący dokumenty, monitorujący każdy dokument. Dzięki temu skraca się czas obsługi zamówienia, kontrahenta, akceptacji umów, sprawne księgowanie czy szybsze podejmowanie decyzji poprzez system powiadamiania poszczególnych pracowników o każdym etapie i terminie. Obieg Dokumentów DMS we współpracy z ERP XL obsługuje każdy dokument, zamówienie, faktury, umowy, nowe projekty, rysunki techniczne i wiele innych.   Zobacz opis wdrożenia DMS

Dlaczego warto używać system ERP w produkcji konstrukcji stalowych? 

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jakie korzyści daje wprowadzenie oprogramowania ERP w firmie. ERP Serwis wdrażając oprogramowanie do wielu firm ma wieloletnie doświadczenie jak również wiedzę, dotyczącą potrzeb firm oraz usprawnień, jakie firmy uzyskały wraz z wdrożeniem.  

Oprogramowanie ERP XL  to zaawansowane narzędzie do uzyskania mierzalnych dla przedsiębiorstwa korzyści, poprzez osiągnięcie założonych celów.  Firmy, które wdrożyły ERP XL wskazywały korzyści: 

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży, większa wydajność pracy, większa wartość zapasów magazynowych, krótszy czas realizacji zamówień, większa ilość obsługiwanych zamówień, krótszy czas ewidencji dokumentów, krótszy czas potrzebny na przygotowanie raportów, zestawień, analiz, prognoz.  

System ERP XL wykorzystuje nowoczesne kanały dystrybucji, i nowoczesne formy obsługi zamówień i handlu internetowego, poprzez m. in system EDI, obsługa kompleksowych zamówień i sprzedaży internetowej B2B i B2C, E-Sklep, współpracując na urządzeniach przenośnych, gwarantuje bezpieczeństwo danych dzięki integracji z aplikacją IBard 

Oprogramowanie dla firm produkujących  konstrukcje stalowe. 

Oprogramowanie dla firm produkujących konstrukcje stalowe wdrażane przez ERP Serwis jest oprogramowanie innowacyjnym technologicznie, które posiada odpowiednie certyfikaty. Dlatego możliwe jest finansowanie oprogramowania z dotacji unijnych. System ERP XL rekomendowany przez ERP Serwis wspomaga procesy produkcji, posiada wiele możliwości wykorzystywane przez wszystkie działy. Możliwości, jakie daje to szeroka gama planowania, szczegółowego harmonogramowania, monitorowania i rozliczania procesu produkcyjnego w powiązaniu z zamówieniami komponentów, gospodarką magazynową, księgowością

System zarządzania produkcją dla produkcji  konstrukcji stalowych

ERP Serwis proponuje system, który integruje wszystkie obszary firmy produkcyjnej. Istotnym wyróżnikiem jest moduł produkcyjny.  

Firmy produkujące konstrukcje stalowe otrzymują wraz z programem zaawansowany program, który dzięki spójności obszarów zarządzania operacyjnego projektami i controllingu pozwala w rzeczywistym czasie obserwować postęp prac i rentowność na każdym etapie. System informuje o wszystkich potencjalnych zagrożeniach i ryzykach, które wynikają z różnych odchyleń np. Budżetowych i jest możliwe wtedy na czas podjęcie kroków naprawczych. 

System wspiera obieg dokumentów, skraca czas pracy poświęcony na administrację danego projektu np. dokumenty zamówień, zapytania ofertowe czy dokumenty handlowe oraz produkcyjne, kosztorysy, harmonogramy.  Ewidencjonuje prowadzenie przetargów i współpracuje z aplikacjami kosztorysowymi, tak więc możliwe jest skuteczniejsze kontrolowanie realizacji poszczególnych etapów. System pozwala na bardzo precyzyjne budżetowanie a także kontrolę wykonania założeń rzeczowych i finansowych w oparciu o dokumenty kosztorysowe, zamówienia i karty pracy. Możliwe jest także generowanie indywidualnego kosztorysu danego zlecenia produkcyjnego i import kosztorysów a innych zewnętrznych aplikacji jak przykładowo z programów kosztorysowych. Możliwości tego systemu obejmują także zarządzanie umowami każdego rodzaju, kontrolę opłacalności i obsługę aneksów. 

Zarządzanie technologią produkcji staje się funkcjonalne i usprawnione. W ramach definiowania parametrów, które określają zaplanowany produkt oraz wszystkie procesy wchodzące w skład zaplanowanego procesu, w systemie ERP XL możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii jak również łączenie kilku technologii w celu otrzymania odpowiednich parametrów produktu końcowego.  W technologii definiowane są pewne etapy, operacje produkcyjne, dla których planuje się i harmonogramuje odpowiednie parametry, surowce i zamienniki, również półprodukty. 

Konfigurowanie produktu to narzędzie, którego zadaniem jest obsługa produkcji i sprzedaży na indywidualne zamówienie. Narzędzie jest bardzo przydatne z punktu widzenia producentów, którzy wykonują produkty o dużej różnorodności i wariantowości. Narzędzie zawiera szereg możliwości jak np.. Definiowanie poszczególnych kroków i etapów, symulacja kosztów wytwarzania i cen sprzedaży, przygotowanie ofert. 

Planowanie produkcji w systemie ERP XL jest ułatwione poprzez opcję planowanie i harmonogramowanie. Zawarte tam opcje pomagają w ustawienia terminów na wykonanie wszystkich kroków produkcyjnych, możliwość ustawienia produkcji na wskazany termin, uzależnienie czasu operacji od dostępności zasobów, zaplanowanie rezerwacji na dodatkowe surowce lub ich zamienniki oraz raportowanie braku możliwości przeprowadzenia operacji w założonym terminie, wygenerowanie kart pracy na podstawie zadanej i zaplanowanej operacji. Planowanie harmonogramu produkcji jest również możliwe za pomocą modyfikacji przeciągnij i upuść. Narzędzie pokazuje również raporty o zajętości zasobów produkcyjnych i możliwość przepinania tych zasobów pomiędzy zleceniami. Dzięki użyciu narzędzia możliwe jest przeliczanie i zmianę zaplanowanych operacji produkcyjnych w powiązaniu ze zmianami w danej operacji. 

Firmy branży konstrukcje stalowe dla których wykonaliśmy wdrożenie  oprogramowania ERP. 

ERP Serwis wykonując wdrożenia w firmach produkcyjnych od wielu lat posiada szerokie doświadczenie w tej branży. Z zapleczem profesjonalnych wdrożeniowców i programistów świadczy usługi powdrożeniowe i serwisowe dla swoich klientów, realizując w ramach umowy plany opieki serwisowej.  

Klienci ERP Serwis z branży konstrukcje stalowe u których wykonano wdrożenia to   Pomet, Eurosteel. 

Zaufało nam już wiele firm. Zobacz referencje.

Oprócz szkoleń dla pracowników i kadry z zakresu obsługi wdrażanego systemu, firma ERP Serwis prowadzi usługi szkoleń pracowników z zakresu sprzedaży, marketingu, RODO.  

Szkolenia mogą być sfinansowane ze środków unijnych. Zobacz szkolenia:         

Firmy działające w branży konstrukcje stalowe zapraszamy do kontaktu, udzielimy informacji dotyczących oprogramowania ERP oraz indywidualnego dopasowania systemu.  

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP do firm w wielu miastach.

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

systemy ERP Łódż

systemy ERP Katowice

systemy ERP Sieradz

systemy ERP Opole

Systemy ERP Radomsko

Systemy ERP Bytom

Systemy ERP Dąbrowa Górnicza

Systemy ERP Rybnik

Systemy ERP Tychy

Systemy ERP Sosnowiec

Systemy ERP Ruda Śląska

Systemy ERP Gliwice

Systemy ERP Zawiercie

 Buduj sukces swojej firmy z systemem ERP od ERP Serwis!