Systemy  ERP dla hutnictwa

Oprogramowanie dla hutnictwa

Systemy ERP są narzędziem do zarządzania zasobami firmy i procesami w niej zachodzącymi. Rozwiązania IT są ważnym sposobem budowania przewagi konkurencyjnej ze względu na szybsze i sprawniejsze działanie firmy, procesów produkcji oraz sprawniejszą i szybszą obsługę kontrahenta, większe zyski dzięki pozyskaniu i sprawnej obsłudze nowych kanałów sprzedaży. Dzięki dedykowanym rozwiązaniom zintegrowany system zarządzania Comarch ERP pozwala na sprawne zarządzanie firmą: produkcja, magazynowanie, sprzedaż, zakupy zamówienia, magazynowanie, zasoby ludzkie (kadry i płace), księgowość, obieg dokumentów, analizy i raporty.  Dzięki dedykowanym modułom oprogramowanie wspiera procesy biznesowe, oferuje szereg usprawnień produkcyjnych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom takim jak mobilne aplikacje, na bieżąco i poza firmą pozwala monitorować kluczowe obszary. Automatyzuje przepływ, wymianę informacji pomiędzy różnymi obszarami i działami firmy a także z dostawcami, kontrahentami. System jest modułowy, elastycznie dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy, wspomaga podejmowanie kluczowych decyzji przez kadrę zarządzającą poprzez system raportów i analiz, ułatwia zarządzanie magazynem. 

Oprogramowanie ERP dla hutnictwa 

 Przedsiębiorstwa produkcji hutniczej to specyficzna działalność, gdzie ważna jest optymalizacja produkcji, terminowość dostaw surowców i sprawne zarządzanie magazynem, a także zapewnienie sprawnej obsługi sprzedaży. Oprogramowanie dla hutnictwa proponowane przez ERP Serwis to optymalne narzędzie dla przedsiębiorcy, które ułatwia podejmowanie decyzji zarządczych na podstawie wiedzy i konkretnych danych generowanych przez firmę. 

System ERP XL rekomendowany przez ERP Serwis do produkcji dostosowane jest do profilu działalności i potrzeb przedsiębiorcy. 

Budowa modułowa systemu pozwala na wdrożenie poszczególnych istotnych komponentów, jak również w przyszłości rozbudowę systemu o kolejne przydatne moduły i funkcjonalności. 

System ERP XL wdrażany przez ERP Serwis wspomaga procesy produkcyjne. System posiada wiele możliwości planowania produkcji, które powiązane zostają z zamówieniami komponentów, rozliczaniem produkcji, gospodarkę magazynową, wielokanałową sprzedaż, księgowość. Z systemem współpracują aplikacje mobilne wspierające sprzedaż, zarządzanie, dostępne na urządzeniach mobilnych z każdego miejsca o każdym czasie. Ważnym elementem w funkcjonowaniu firmy jest dokumentacja. System ERP XL posiada moduł zarządzania obiegiem dokumentów, dzięki czemu dokument jest chroniony przed zgubieniem i monitorowany na każdym etapie. Dzięki temu skraca się czas podejmowania decyzji, podpisywania umów, zatwierdzanie nowego projektu, akceptacji zamówień i sprawne księgowanie.   Zobacz opis wdrożenia obiegu dokumentów DMS

System ERP XL wdrażany przez ERP Serwis to oprogramowanie dedykowane dla przedsiębiorstw średnich i dużych, produkcyjnych i usługowychhandlowych oraz serwisowychsieci sklepów, jak również spółek giełdowych. Posiada rozwiązania branżowe dla wielu branż, AGD, budowlanejmetalowej, elektrycznej, oświetleniowej, odzieżowej, spożywczej, hutniczejprodukcji maszyntransportu, poligrafiiodlewni żeliwamagazynu , sklepów internetowych, itp.

System ERP w hutnictwie 

 ERP Serwis posiada duże doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania ERP XL w przedsiębiorstwach produkcyjnych produkcji metalowej. Dzięki posiadanemu zapleczu programistów i wdrożeniowców oraz doświadczeniu posiada klientów z całej Polski. Instalacja systemu może być dostosowana do potrzeb firmy, każdy może wybrać dogodną wersję instalacji dla siebie. Zakupione oprogramowanie firma może zainstalować na własnych serwerach lub w bezpiecznej chmurze Comarch. Może również płacić miesięczny abonament za oprogramowanie w wersji chmurowej typu Saas, gdzie nie musi ponosić jednorazowo większego kosztu zakupu i nakładów na serwery, licencje i obsługę serwerową.  

Zintegrowany system do zarzadzania o budowie modułowej ERP XL wykorzystywany jest w całej Polsce i poza jej granicami w szeregu firm produkcyjnych ze względu na zaawansowany moduł produkcyjny. 

Producent oprogramowania ERP XL wdrażanego przez ERP Serwis zajmuje pozycję lidera wśród polskich dostawców oprogramowania w branży produkcji wg raportu IDC, dot. Polskiego rynku systemów ERP. 

 Funkcje oprogramowania ERP dla huty

Oprogramowanie ERP wspomagające produkcję hutnictwo jest programem dedykowanym dla średnich i dużych przedsiębiorstw.  

System proponowany przez ERP Serwis ERP XL jest nie tylko programem całościowo zarządczym, obejmującym wszystkie obszary firmy, ale przede wszystkim zarządza procesem produkcji.  

Zarządzanie technologią produkcji w hucie. 

Technologia to zbiór informacji kompleksowo określająca parametry składowe procesu produkowania poszczególnego produktu lub grupy produktów. W technologii określane są operacje produkcyjne, dla których określone są odpowiednie parametry oraz przypisane surowce, zamienniki i półprodukty. W programie możliwe jest także łączenie wielu wersji technologii dla różnych kontrahentów, jak również łączenie wielu technologii aby otrzymać produkt o zadanych właściwościach i parametrach. 

Konfigurowanie produktu 

System obsługujący produkcję posiada narzędzie w postaci konfiguratora produktu, którego zadaniem jest wsparcie produkcji i sprzedaży na indywidualne zamówienie. Narzędzie jest cenne w tych wariantach produkcji, gdzie jest różnorodność i wariantowość wyrobów. Konfigurator posiada wiele możliwości takich jak kalkulację kosztów wytworzenia, symulacji cen sprzedaży, oznaczenie i definiowanie kolejnych kroków, operacji produkcyjnych, przygotowanie ofert. 

Planowanie produkcji  

System ERP XL zawiera w module produkcyjnym opcję planowania i harmonogramowania produkcji.  Opcje przewidują generowanie terminów na wykonanie operacji produkcyjnych z uwzględnieniem zamówień i wykorzystania zasobów, możliwość planowania od ustalonego terminu i na wskazany termin, uzależnienie czasu planowanych operacji od zasobów, zaplanowanie rezerwacji na surowce lub zamienniki, raportowanie braku możliwości wykonania operacji w terminie, generowanie kart pracy na podstawie zaplanowanej operacji produkcyjnej. Harmonogramowanie produkcji możliwe jest także ręcznie za pomocą modyfikacji metodą przeciągnij i upuść. Umożliwia to też raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przestawianie pomiędzy zleceniami. Możliwe jest przeliczanie i zmianę planowanych operacji powiązanych z operacją zmienioną.  

 Korzyści z wdrożenia oprogramowania do produkcji 

Firmy, które wdrożyły z ERP Serwis oprogramowanie ERP XL oceniają kondycję swojej firmy na dobrą lub bardzo dobrą.  

Wg ankiety przeprowadzonej wśród tych firm dotyczącej zadowolenia klientów z wdrożonego systemu Comarch ERP  90% klientów pozytywnie ocenia niezawodność systemu, 87% poleca ten system, 77% dobrze lub bardzo dobrze ocenia kondycję swojej firmy. Klienci deklarują o 60% krótszy czas przygotowania raportów i analiz, o 55 % lepsze gospodarowanie zasobami kadrowymi, o 61% sprawniejszą realizację procesów księgowych i podatkowych, o 35% wydajniejsze zarządzanie procesem produkcyjnym, o 41% lepsze zarządzanie stanem magazynowym, o 28% większa sprzedaż, o 24% większe dochody po otwarciu nowych kanałów sprzedaży, o 50% mniejsze koszty funkcjonowania firmy, 83% klientów dostrzegła wzrost efektywności firmy. 

     System zarządzania produkcją dla hutnictwa

System ERP XL dla produkcji to system modułowy, z wielowymiarowym, elastycznym zaawansowanym technologicznie modułem produkcyjnym.  

 

 Wdrażając system ERP XL przedsiębiorstwo nie tylko może szczegółowo i   zaplanować proces produkcyjny, ustalić jego koszty, zdefiniować parametry ale połączyć wszystkie procesy produkcyjne z zamówieniami, sprzedażą, księgowością, zarządzaniem magazynem, zautomatyzowanym obiegiem dokumentacji. Dzięki temu uzyskuje duże korzyści w postaci oszczędności czasu i kosztów. 

Oprogramowanie ERP XL sprawdza się w każdego rodzaju produkcji: procesowej i dyskretnej, jak również na magazyn jak i zamówienie. Do jednego odbiorcy jak i kilku jednocześnie. Program ERP XL ułatwia produkcję również z powodu posiadanych wielu usprawnień okołoprodukcyjnych ważnych dla procesu produkcji typu zapewnienie surowców z wyprzedzeniem i informacja o ich braku. 

W ramach procesów produkcyjnych określane są poszczególne technologie i operacje, możliwe jest też nie tylko paramertyzowanie poszczególnych technologii ale także łączenie kilku technologii w celu uzyskania odpowiednio zadanych parametrów produktu. 

System ERP XL pozwala również na  łączenie różnych wersji technologii dla różnych kontrahentów. 

 Program do obsługi produkcji w procesie produkcji hutniczej  

W produkcji hutniczej, system ERP XL zmniejsza możliwość popełniania błędów produkcyjnych poprzez narzędzie konfigurator produktu. Jest to ważne narzędzie wsparcia produkcji dla indywidualnego kontrahenta działające poprzez system doboru niepasujących do siebie elementów. Tworzenie technologii określonego produktu i oferty staje się proste przy pomocy kreatora wykorzystującego macierz pytań i odpowiedzi, zawiera opcje do kalkulacji kosztów danego wyrobu oraz symulacji ceny sprzedaży biorąc pod uwagę wielość parametrów. Ważną informacją dla ustalania produkcji jest możliwość oznaczenia kolejnych kroków np. poszczególnych operacji produkcyjnych, które mogą być w użyciu lub nie w zależności od wystąpienia odpowiednich parametrów. 

Dla jakich firm produkcyjnych system ERP 

 ERP Serwis ma doświadczenie we wdrożeniach ERP XL w firmach produkcyjnych produkcji metalowej. Oprogramowanie wdrażane przez ERP Serwis usprawnia zarządzanie procesami produkcyjnymi a producent wprowadza wciąż nowe usprawnienia i  funkcjonalności na zasadzie koncepcji lean management. 

 Zintegrowany System ERP dla firm produkcyjnych proponowane przez ERP Serwis to wygodne budowanie nowoczesnej technologii. Oprogramowanie Magazynier to mobilne wsparcie pracy magazynierów.

   

Czym jest program do obsługi produkcji hutniczej

Oprogramowanie proponowane przez ERP Serwis  to Comarch ERP XL, służący  do zarządzania produkcją, który  pozwala na zintegrowanie wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa, usprawnia nie tylko proces produkcji, ale również wszystkie inne obszary takie jak: rozliczanie, księgowanie, sprzedaż, magazynowanie oraz pozwala podejmować trafne decyzje zarządcze w oparciu o wiedzę  w postaci raportów i analiz porównujących i zestawiających dowolne dane z różnych obszarów działalności firmy. System ERP zawiera składowe pozwalające na automatyczny obieg dokumentów, zarządzające umowami, dokumentacją, tworzenie na podstawie kosztorysów zestawień materiałowych, planowanie i harmonogramowanie wszelakich operacji, ewidencjonowanie różnych działań. 

 Firmy produkcji hutniczej, metalowej, dla których wykonaliśmy wdrożenie ERP. 

Wdrożenie systemu ERP XL do produkcji hutniczej jest dla przedsiębiorstwa nie tylko ułatwieniem funkcjonowania, ale również w ostatnich latach koniecznością dyktowaną przez coraz bardziej wymagający rynek. ERP Serwis wdraża oprogramowanie dla produkcji od wielu lat. Przez ten długi czas zaufało nam już wielu przedsiębiorców, którzy wdrożyli z nami z sukcesem oprogramowanie dla swoich firm.   

Zaufało nam już wiele firm. Zobacz referencje.

Dla firm oprócz wdrożenia i systemu szkoleń pracowników oferujemy również kompleksowe wsparcie powdrożeniowe i opiekę serwisowąERP Serwis posiada profesjonalne zaplecze programistów świadczących pomoc zdalną oraz świadczy także usługi szkoleniowe dla pracowników.  Prowadzimy szkolenia z zakresu RODO i marketingu. Możliwość sfinansowania ze środków UE.

 Zapraszamy do kontaktu z nami firmy produkcyjne, służymy informacjami, wyjaśnieniami odnośnie oprogramowania ERP.  

Wierzymy, że dla każdego przedsiębiorcy ERP Serwis znajdzie optymalny zestaw rozwiązań po wnikliwej analizie potrzeb i specyfiki firmy. 

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP do firm w wielu miastach.

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

systemy ERP Łódż

systemy ERP Katowice

systemy ERP Sieradz

systemy ERP Opole

Systemy ERP Radomsko

Systemy ERP Bytom

Systemy ERP Dąbrowa Górnicza

Systemy ERP Rybnik

Systemy ERP Tychy

Systemy ERP Sosnowiec

Systemy ERP Ruda Śląska

Systemy ERP Gliwice

Rozwijaj swoją firmę z ERP Serwis! Buduj z nami sukces swojej firmy !