Dofinansowanie na informatyzację przedsiębiorstw

Dofinansowanie na oprogramowanie przedsiębiorstw

Firmy, które chciałyby sfinansować zakup i wdrożenie systemów ERP do firm zachęcamy do skorzystania z dofinansowań w ramach projektów inwestycyjnych.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP szukający źródeł finansowania inwestycji IT mają możliwość dofinansowania z różnych źródeł finansowania unijnego. Są to projekty na infrastrukturę sprzętową i oprogramowanie, częściej na innowacje w ramach projektów inwestycyjnych.

Na co można przeznaczyć środki

Dotacje unijne można przeznaczyć na zakup wartości niematerialnych i prawnych, licencji na oprogramowanie dla firm.

ERP Serwis posiada doświadczenie we wdrożeniach oprogramowania z dotacji unijnych.

Dotacje unijne na  informatyzację firm

Warto sprawdzić co oferuje Regionalny Program Operacyjny województwa w którym jest siedziba firmy, w której planowane są tego typu inwestycje, lub Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR).

W województwach są dotacje, w których inwestycje w infrastrukturę sprzętową i oprogramowanie są podstawowym założeniem projektu. Jednak częściej nabory prowadzone są w ramach innowacji procesowej lub produktowej, która obejmuje wiele zmian w przedsiębiorstwie, a oprogramowanie jest jedną ze składowych tych innowacji, aby uzyskać zmiany procesu produkcyjnego lub zmiany w procesie świadczenia usług przy pomocy zakupu nowych technologii.

Innowacja w przedsiębiorstwie to nowe lub ulepszone produkty, usługi, technologie, zmiany w produkcji, organizacji, logistyce firmy.

Innowacyjne systemy ERP wdrażane przez  ERP Serwis

W ramach systemu ERP można utworzyć wiele innowacji .

W systemie Comarch ERP XL dzięki użyciu narzędzia, jakim jest konfigurator produktu istnieje możliwość tworzenia produktów na indywidualne zamówienie klienta i kalkulowania indywidualnych kosztów produkcji. Dzięki temu można poszerzyć ofertę firmy i wprowadzić nową jakość produktu rentownego ( innowacja produktowa)

Aplikacja Comarch Mobile MES czy rozwiązania z obszaru IoT umożliwiają pobieranie danych z hali produkcyjnej w czasie rzeczywistym, co przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów oraz wzrost optymalizacji produkcji ( innowacja procesowa w produkcji).

Automatyzacja w procesach magazynowych dzięki narzędziu WMS wpływa na lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowych oraz zapobiega pomyłkom. (innowacja procesowa w logistyce)

Te przykłady pokazują, że system ERP pozwala na osiągnięcie innowacyjności nawet w małych firmach i pozwala skorzystać z dotacji.

System ERP  wdrażany przez ERP Serwis to oprogramowanie dedykowane dla przedsiębiorstw. System ERP obsługuje każdy obszar biznesu, wspomaga zarządzanie, dzięki modułowej budowie dostosuję się do każdego procesu zachodzącego w firmie, obejmuje zarówno obszar księgowo-finansowykadrowo-płacowyanalizy i raporty, po produkcję, zamówienia, sprzedażlogistyka i dystrybucja.  Posiada rozwiązania branżowe dla wielu branż, AGD, budowlanej, metalowej, elektrycznej, oświetleniowej, odzieżowej, spożywczej, hutniczejprodukcji maszyntransportu, poligrafiiodlewni żeliwamagazynu , sklepów internetowych.

Przygotowanie projektu i dokumentacji aplikacyjnej to proces długotrwały, ale znając warunki poprzednich edycji konkursów unijnych, można się do niego przygotować.

Przyjazne finansowanie oprogramowania dla przedsiębiorstw

Zawsze warto pamiętać o przyjaznym finansowaniu inwestycji IT,  jakim jest leasing operacyjny. To możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodu (do KUP wchodzi wkład początkowy, całość raty leasingowej).

Zapytaj nas o taka formę finansowania.

Dofinansowanie na informatyzację przedsiębiorstw z bazy BUR

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”,którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

W ramach realizacji projektu utrzymywana jest Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona w 2015 r., przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, zastępując dotychczasową, największą wyszukiwarkę usług szkoleniowych – „Inwestycja w Kadry”. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie chcieliśmy zbudować narzędzie, które w prosty i szybki sposób umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Efekt ten udało nam się uzyskać dzięki rozbudowanej wyszukiwarce zawierającej szeroki wybór filtrów oraz dzięki wystandaryzowanemu formularzowi zgłaszania oraz prezentacji usługi, dzięki któremu każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. Ostatnim składnikiem w koncepcji Bazy Usług Rozwojowych jest system oceny usług rozwojowych, który z jednej strony daje możliwość oceny odbytych usług, a z drugiej strony stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe dla innych użytkowników Bazy.

Realizując powyższe założenie Baza zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.:

  • powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty tak, aby każdy zainteresowany przedsiębiorca lub osoba prywatna mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb,
  • oferuje użytkownikom, którzy nie znajdą odpowiadającej im usługi, możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby,
  • stwarza użytkownikom możliwość oceny usług, z których korzystali.

Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych została wypracowana i rozwinięta w toku konsultacji społecznych, w których wzięli udział przedstawiciele środowisk zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu kształcenia ustawicznego oraz adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców, przygotowywanych w 14 województwach.

Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zależy nam na dostarczaniu wysokiej jakości usług publicznych dla przedsiębiorców, dlatego dbamy o dostosowanie portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl, na którym dostępny jest Bazy Usług Rozwojowych, do aktualnych potrzeb użytkowników. W związku z czym zakładamy stały rozwój portalu oraz modyfikacje funkcjonalności Rejestru.

Wszelkie formalności związane  z przygotowaniem dokumentacji i wniosków bierzemy na siebie.

Zapraszamy Firmy z okolic Częstochowy, które potrzebują usprawnić działanie swojej firmy do kontaktu z ERP Serwis.

Wdrożenia systemów ERP z dotacji unijnej w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP z dotacji do firm w wielu miastach.

systemy ERP Łódż

systemy ERP Katowice

systemy ERP Sieradz

systemy ERP Opole

Systemy ERP Radomsko

Systemy ERP Bytom

Systemy ERP Dąbrowa Górnicza

Systemy ERP Gliwice

Systemy ERP Rybnik

Systemy ERP Tychy

Systemy ERP Sosnowiec

Systemy ERP Ruda Śląska

Systemy ERP Zabrze

Systemy ERP Zawiercie

zapraszamy do kontaktu z nami.

34 322 56 56

sekretariat@erpserwis.net