Oprogramowanie dla hurtowni

Zintegrowanie oprogramowanie do zarządzania firmą w obecnym czasie staje się koniecznością. Dla firm takich jak hurtownie objęcie kompleksowym programem zarządzania wszystkich obszarów w firmie, automatyzacja i digitalizacja, staje się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na rynku. Objęcie oprogramowaniem obszarów firmy takich jak zamówień, sprzedaży, dystrybucji, transportu, księgowości, kadr i płac, obiegu dokumentów generuje szereg korzyści dla firmy w postaci sprawniejszej, szybszej, lepszej jakości obsługi kontrahenta, krótszego czasu poświęconego na administrację, większej ilości obsługiwanych zamówień, większej wydajności pracy. Wraz z oprogramowaniem klient zyskuje wiele usprawnień.  

Systemy ERP dla hurtowni

ERP Serwis proponuje dla hurtowni system ERP firmy Comarch, jednego z największych producentów oprogramowania na polskim rynku, dostarczającego oprogramowanie dedykowane dla biznesu. W ofercie firmy znajdują się programy dla małych, średnich i dużych firm, programy dedykowane dla handlu, dla przemysłu, do produkcji, jak również dla służby zdrowia i biur rachunkowych. Firma dostarcza oprogramowanie dla klientów nie tylko w Polsce, ale i Francji, Niemczech, do Szwajcarii, Austrii, do Skandynawii.  

Oprogramowanie proponowane przez ERP Serwis ERP XL do hurtowni wspiera procesy handlu i dystrybucji od strony zakupowej jako zarządzanie procesami i dokumentami oraz od strony sprzedaży jako realizacja wszelkich transakcji, wielokanałowa sprzedaż. System do zarządzania to również wsparcie księgowości.

Czym jest program do obsługi hurtowni 

Program do obsługi hurtowni wspiera procesy z obszaru handlu i dystrybucji jako sprzedaż i zakup. Proponowany przez ERP Serwis system ERP XL zarządza wszelkimi transakcjami i kanałami sprzedaży, obiegiem dokumentacji. W ramach systemu w obszarze sprzedaży możliwa jest realizacja wszelkiego rodzaju transakcji handlowych krajowych i zagranicznych, jak również obsługa specyficznych przypadków sprzedaży takich jak tax free, obrót towarami koncesjonowanymi, obrót złomem, obsługa kaucji. W systemie obieg dokumentów handlowych jest uporządkowany, począwszy od zapytań ofertowych, oferty, zamówienia, faktury, paragony. System pozwala na uproszczenie i skrócenie czasu wystawiania dokumentów handlowych poprzez tworzenie dokumentów na bazie innych dokumentów. System pozwala na skuteczna obsługę posprzedażową, jako ewidencja i realizacja reklamacji, automatyczne korekty i zwrot towaru. Zarządzanie cenami i rabatami, kalkulacje cen, historyczność cenników, możliwość importu cenników z zewnątrz. System umożliwia tworzenie rozbudowanych wariantów promocji, pakietów promocyjnych, określanie ram czasowych, sposobu łączenia się promocji itp. Możliwości jakie daje program to także utrzymanie stałej kontroli nad limitami kredytowymi kontrahentów, definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentu oraz tworzenie kompletów.  

Dla firm zajmujących się importem ważnymi funkcjonalnościami programu jest rejestrowanie obrotu towarem z zagranicy oraz jego wycena. Możliwość rejestracji towaru związanej z odprawami celnymi i dokumentacją SAD, obrót wewnątrzwspólnotowy. Program umożliwia obsługę zakupów zagranicznych, wewnątrzwspólnotowych i import spoza UE. Rejestrowanie dokumentów do rejestrowania zakupów zza granicy takich jak: zamówienie zakupu, faktura importowa, SAD, faktura wewnętrzna, przyjęcie wewnętrzne. Obsługa składu celnego, procedury 7100, 4071, rejestracja SAD, możliwość uwzględniania dodatkowych kosztów, np. za pakowanie czy transport, wyliczanie opłat typu akcyza, VAT, cło. 

System ERP proponowany przez firmę ERP Serwis pozwala również na obsługę zamówień projektowanym na normie ISO, od zapytania ofertowego, oferty, zamówienia. System pozwala na wystawianie faktur zaliczkowych. W ramach systemu praca na dokumentach jest płynna w ramach jednego procesu zakupu, sprzedaży, sprzedaży-zakupu, ponieważ informacje wspólne dla dokumentów są automatycznie przenoszone. W ramach systemu można tworzyć wiele wariantów ofert sprzedaży. Udogodnienia związane z ewidencją ofert od dostawców, w przepadku firm, które mają wiele oddziałów również proste rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży i zamówień wewnętrznych. W ramach systemu możliwe jest ciągłe zapewnienie dostępności towaru dzięki możliwości rezerwacji asortymentu na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia. Możliwość łatwego zarządzania zamówieniami z możliwością optymalizacji pod względem różnych kryteriów, jak np. Najniższa cena czy najkrótszy termin dostawy. Zamawiane towary mogą być automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na swój towar.  

Biorąc pod uwagę, że hurtownia czerpie zyski ze sprzedaży towaru, przedsiębiorca może wybrać optymalny dla swojej firmy zestaw rozwiązań, które umożliwi uruchomienie nowych kanałów dystrybucji, jak np. Bezprowizyjna sprzedaż przez internet w segmencie B2C i B2B, oraz wykorzystać mobilne aplikacje i urządzenia mobilne

Oprogramowania IT dla hurtowni

Oprogramowanie dla firm handlowych ERP XL jest narzędziem dedykowanym dla średnich i dużych firm handlowych. To narzędzie, dzięki któremu firma generuje większe zyski, sprawniejszą obsługę klienta poprzez usprawnienie spójności pomiędzy wszystkimi obszarami działania firmy. 

Dzięki wdrożeniu systemu ERP XL hurtownia nie tylko generuje większe dochody ze sprzedaży, ale również zwiększa się wydajność pracy księgowości, skraca czas realizacji zamówień, zwiększa ilość obsługiwanych zamówień, skraca czas ewidencjonowania dokumentów, skraca czas potrzebny na zestawienia, raporty czy analizy. To zaawansowane technologicznie narzędzie służy skróceniu czasu obsługi, jak i szczegółowe zadbanie o klienta oraz o kondycję firmy. 

Dla hurtowni nie mniej ważnym wyzwaniem staje się gospodarka magazynowa. ERP Serwis dysponuje odpowiednim narzędziem kontrolującym zarządzanie magazynem. Oprogramowanie do obsługi Magazynu to program złożony jest z WMS Zarządzanie oraz WMS Magazynier, dzięki którym dane przedsiębiorstwo sprawnie realizuje dyspozycje magazynowe, ma stałą kontrolę nad poziomem zapasów czy też eliminację pomyłek. System wspiera pełna gamę procesów związanych z logistyką, są to usprawnienia jakie daje nam oprogramowanie ERP XL w obszarze gospodarki magazynowej. Zobacz program do obsługi magazynu

Program ERP XL jest dedykowanym dla średnich i dużych firm handlowych zaawansowanym technologicznie narzędziem. Ułatwienia w zarządzaniu firmą polegają również na możliwościach wglądu w procesy zachodzące w firmie poprzez aplikacje mobilne, dostępne z poziomu przeglądarki na urządzeniach typu smartfon lub laptop z każdego miejsca o każdej porze. 

Firma handlowa dzięki dedykowanemu oprogramowaniu ERP XL osiąga korzyści dzięki automatyzacji i spójności wielu procesów, księgowych, handlowych, logistycznych.  Dzięki oprogramowaniu ERP XL firma zyskuje wymierne korzyści w postaci: obiegu informacji w firmie, obiegu dokumentów, zaawansowanemu raportowaniu i intuicyjnych analizach rentowności, sprzedaży, zamówień, rejestracji wszystkich kosztów, należności i zobowiązań, rozliczeń, wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi działami. 

Aby oprogramowanie ERP XL dla hurtowni uczynić dostępniejszym dla przedsiębiorców, producent uelastycznił sposoby jego licencjonowania. 

Oprogramowanie można nabyć tradycyjnym sposobem, zakupując licencję i instalując program na swoim komputerze. W modelu mieszanym jest możliwość zakupu i instalacji części oprogramowania na swoim komputerze a części np. sklep internetowy w chmurze, gdzie jest do niego dostęp przez całą dobę. Jest także model licencjonowania w chmurze prywatnej, w której klient wykupuje miejsce i instaluje tam zakupione oprogramowanie. Wreszcie coraz bardziej popularny model licencjonowania w chmurze publicznej, gdzie klient płaci abonament za administracje, bez nakładu kosztów na zakup serwerów i licencje, gdzie wersja jest zawsze aktualna, zgodna z najnowszymi wymogami prawa i ustawami. 

System ERP XL dla hurtowni jest systemem modułowym, co daje określone korzyści także w etapie wdrażania, gdzie może być wdrażany etapowo, rozbudowując go w czasie o kolejne moduły.  

Dlaczego warto mieć system ERP w hurtowni 

Wdrażane przez ERP Serwis oprogramowanie dla hurtowni wspiera przedsiębiorstwo w uzyskaniu lepszych wyników sprzedaży, mniejszych kosztów funkcjonowania firmy, lepszym zarządzaniu kluczowych obszarów. 

W obszarze sprzedaży system ERP XL proponowany przez ERP Serwis pomaga realizować wszelkie transakcje, krajowe i zagraniczne, w tym obsługę specyficznych przypadków sprzedaży takich jak tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji. Uporządkowanie obiegu dokumentów handlowych, od zapytań ofertowych, oferty, zamówienia, faktury, paragony. 

Dzięki wdrożeniu oprogramowania ERP firma sprawniej i szybciej może zrealizować zakładane cele, jest to możliwe dzięki automatyzacji wielu procesów, która powoduje skrócenie czasu obsługi kontrahenta, dzięki również większej wydajności procesów administracyjnych i księgowych, skrócenie czasu potrzebnego na analizy i raporty. Wdrażając system ERP XL firma zyskuje uproszczenie i skrócenie czasu wystawiania dokumentów możliwościom jakie posiada np. utworzenie dokumentów na bazie innych. 

Dla hurtowni ważny jest również proces posprzedażowy, ewidencja i realizacja różnych wersji reklamacji, sposoby automatycznych korekt i zautomatyzowana i efektywna obsługa zwrotu towaru. 

Funkcje oprogramowania ERP dla hurtowni 

Dla hurtowni ważne jest powiązanie w spójna całość wszystkich elementów i procesów sprzedażowych. Do nich należy zarządzanie cenami, wstępna kalkulacja cen, marży i jej składników, historia cenników dla wielu kontrahentów, ustalanie odrębnych cenników dla różnych kontrahentów, możliwość importu cenników z zewnątrz, zarządzanie rabatami i promocjami.  Tworzenie różnych typów promocji, pakietów promocyjnych, określanie ich ram czasowych, rozliczanie rabatów retro, wystawianie korekt zbiorczych. Następne procesy, które powinny współdziałać, to automatyzacja obiegu dokumentów i tworzenia nowych. Program pozwala również fakturować dostawy towaru o nieustalonej wartości jak w sytuacji, gdy przyjęty zostaje towar na podstawie dokumentów ilościowych a ustalenie wartości może nastąpić później po rejestracji faktury od dostawcy.  

Program usprawnia także sprzedaż na stanowisku kasowym. Aplikacja dla kasjerów przeznaczona jest do pracy na ekranach dotykowych. Zarządzanie płatnościami kontrahentów to preliminarz płatności, obsługa operacji bankowo kasowych staje się prostsze dzięki m. in. kontrolą nad limitami kredytowymi kontrahentów i dowolnym definiowaniem zamienników dla asortymentu oraz tworzeniu kompletów. 

System ERP XL, który proponuje ERP Serwis, posiada również elektroniczną wymianę dokumentów z dostawcami, odbiorcami EDI, pomoc w wysyłce towaru przy przygotowaniu z wykorzystaniem dokumentów transportu paczek i wysyłek oraz awiza dostaw. 

System zarządzania ERP dla hurtowni 

W systemie ERP XL dla hurtowni, który z powodzeniem wdraża ERP Serwis przedsiębiorca znajdzie wiele funkcjonalności ważnych dla całego szeregu procesów handlowych, mających wpływ na automatyzację wszystkich obszarów. Połączenie wszystkich obszarów w jedno narzędzie to spójność dokumentacji, szybszy obieg dokumentów, oszczędność czasu pracowników, szybsza obsługa kontrahenta, możliwość bieżącego monitorowania wszystkich działań w firmie, również na urządzeniach mobilnych. 

Zobacz wdrożenie obiegu dokumentów

System ERP XL dzięki budowie modułowej oraz całej gamie różnych funkcjonalności wdrażany jest wg indywidualnych potrzeb dostosowując odpowiednie moduły i funkcje do wymogów firmy. 

Dla jakich hurtowni system ERP 

ERP Serwis wdrażając oprogramowanie ERP XL do hurtowni wskazuje na rozwiązania dedykowane dla hurtowni zajmującej się importem. Znajdą się tutaj funkcjonalności umożliwiające swobodne rejestrowanie i obrót towarem importowanym i jego wyceny, zarówno towaru związanego z odprawami celnymi SAD i obrotu wewnątrzwspólnotowego UE. 

Oprogramowanie posiada funkcjonalności, które umożliwiają wygodniejsza i szybszą pracę.    

Do nich zaliczamy: 

 • Pełna obsługę zakupów zagranicznych, nabycia wewnątrz UE oraz importu spoza Unii Europejskiej. 
 • Oprogramowanie generuje podstawowe dokumenty do rejestrowania zakupów zagranicznych: zamówienie zakupu, faktura importowa, SAD, faktura wewnętrzna, przyjęcie zewnętrzne. 
 • Obsługa składu celnego, procedury 7100, 4071, rejestracja dokumentów SAD 
 • Obsługa dodatkowych kosztów, jak np. Opłata za transport czy pakowanie 
 • Wyliczanie należnych opłat za cło, akcyzę, VAT. 
 • W procesie zamówień program gwarantuje realizację procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami (normy ISO) od zapytania ofertowego, oferty do zamówienia i faktury.  
 • Skuteczna i szybsza praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego dzięki możliwości przetwarzania dokumentów. Informacje, które są wspólne dla poszczególnych dokumentów są automatycznie wprowadzane do nowego dokumentu, co oszczędza czas pracownika. 
 • Proste zarządzanie zamówieniami, więcej możliwości optymalizacji według różnych kryteriów jak najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców. Zamawiany asortyment różnych towarów może być automatycznie przydzielany do zamówień odbiorców. 
 • Większe możliwości prostego tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży, wygodna ewidencja ofert od dostawców, rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych. 
 • Automatyczne generowanie zamówień zakupu za pomocą Bilansu Stanu Towarów, panelu zaopatrzeniowca z możliwością wyboru sposobu optymalizacji dostawców. 
 • Zapewnienie dostępności zamawianego towaru dzięki rezerwacji na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia. 
 • Możliwość wystawienia faktur zaliczkowych. 

Zobacz także oprogramowanie dla budownictwa

Wielokanałowa sprzedaż z oprogramowaniem ERP dla hurtowni 

ERP Serwis wdrażając oprogramowanie ERP do hurtowni wie, że dla firmy handlowej ważna jest komunikacja zarówno wewnętrzna jak i z kontrahentem. Proponuje zestaw rozwiązań obecnie coraz szerzej wdrażany B2B, B2C. 

ERP Serwis dla firm poszukujących sposobu na zmniejszenie czasu obsługi klienta i realizację zamówień, zacieśnienie i utrzymanie współpracy ze stałymi odbiorcami proponuje wykorzystanie możliwości platformy B2B. 

  Platforma przenosi część procesów związanych z procesem sprzedażowym na swoich klientów, co skutkuje zmniejszeniem kosztów własnych, stałym dostępem dla klienta oferty o każdej porze i wzrost zadowolenia klienta. Zastosowanie takiego rozwiązania to zdalna obsługa kontrahenta dostępna na urządzeniach mobilnych.  Kontrahent ma zawsze wgląd ofertę, przy czym oferty mogą być zróżnicowane dla różnych kontrahentów a wszystkie jego działa są od razu widoczne w systemie. Kontrahent sam może obsługiwać proces swojego zamówienia, składać zapytania ofertowe, zgłaszać reklamacje, śledzić stan realizacji zamówienia, śledzić stan płatności, zobowiązań i rabatów. 

System ERP XL daje całą gamę możliwości w zakresie raportowania i analiz w każdym z obszarów oraz porównując dowolne obszary w przedsiębiorstwie. Pomaga w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa w oparciu o konkretną wiedzę ze wszystkich obszarów działania firmy. Business Intelligence to analityczne narzędzie nie obciąża systemu, dostępne na urządzeniach mobilnych, dostępne dane w każdym miejscu i czasie, szybkie i intuicyjne zestawienia sprzedaży, zamówień, magazynu, zobowiązań, wszelkich transakcji i wiele innych. 

Dlaczego warto używać system ERP w hurtowni?  

System IT dla hurtowni usprawnia działanie całości przedsiębiorstwa poprzez kompleksowe dedykowane rozwiązania, wygodne budowanie procedur, uproszczona administracja, z narzędziami do obiegu dokumentów, planowania, tworzenia kalkulacji kosztów, symulacji cen sprzedaży, oznaczanie etapów operacyjnych, historyczność procesów, zaawansowanie raportowanie, rejestracja zleceń na każdym etapie. 

System wdrażany przez ERP Serwis ERP XL zapewnia elektroniczną wymianę dokumentów EDI we wszystkich procesach dostaw. Wymiana elektroniczna dokumentów między firmami usprawnia i przyspiesza wszystkie rodzaje transakcji.   Wymiana elektroniczna jest możliwa ze wszystkimi partnerami, bez konieczności zaawansowania technologicznego kontrahentów i bez względu na obszar geograficzny.   

Wiele firm zajmujących się hurtowym handlem poprzez uruchomienie sprzedaży poprzez platformę internetową powiększyły swoje grono odbiorców i zyski. 

Sprzedaż przez internet powiększa szanse na rynku. ERP Serwis oferuje narzędzie w postaci E-Sklep. Dzięki niemu można samodzielnie otworzyć sklep internetowy, gdzie w prosty sposób można tworzyć oferty, korzystając z gotowych szablonów oraz automatycznej komunikacji na linii sklep – system ERP, ograniczając do minimum czas pracy z platformą. Oferta widoczna jest dla wszystkich klientów na urządzeniach mobilnych. Sklep współpracuje z porównywarkami cen: Ceneo, Skąpiec, Nokaut, Okazje. Info, Sklepy24, Google Shopping. Dobre pozycjonowanie sklepu w Google możliwe jest dzięki wbudowanym mechanizmom i promocją w internetowej platformie handlowej wszystko.pl. Możliwe jest założenie sklepu na Facebook. Sprzedaż można prowadzić również na Allegro a integracja z InPost pozwala wysyłać towary za pomocą Paczkomaty. Sklep współpracuje z serwisami płatności internetowych, Dotpay, PayPal, Payu, Przelewy24 i inne. 

Dla hurtowni ważna jest możliwość również pracy zdalnej pracowników poza siedzibą firmy. Takie możliwości dają aplikacje mobilne kierowane do kierowników, dyrektorów i pracowników mobilnych, takie jak np. Mobile Zarządzanie. To zaawansowane narzędzie do podglądu działań pracowników, planowanie pracy pracownikom, raportowanie pracy pracowników i zespołu, planowanie trasy przejazdu. Aplikacja Mobile Sprzedaż umożliwia sprawną realizację transakcji handlowych poza siedzibą firmy, a mając integrację z systemem, całość transakcji wchodzi do systemu. Można rejestrować w ten sposób zamówienia, historię transakcji i warunki płatności, wydruki fiskalne, rejestracja wszelkiego rodzaju informacji handlowych. 

Hurtownie dla których wykonaliśmy wdrożenie ERP.  

ERP Serwis spotykając się z klientem wspólnie uzgadnia cele oraz drogę rozwoju firmy. Dlatego opracowuje program wdrożenia, rozwiązania szczegółowe dla problemów i zagadnień, firma otrzymuje czas na testowanie oprogramowania oraz na rozwiązanie wynikłych pytań, problemów.  

Po wdrożeniu ERP Serwis świadczy usługi powdrożeniowe oraz serwis dla swoich klientów. ERP Serwis posiada zaplecze programistów, swiadczących również pomoc zdalną. 

ERP Serwis słuchając potrzeb klienta, informacji o celach, które są do osiągnięcia, a co za tym idzie, korzyści dla przedsiębiorstwa, wspólnie wytycza ścieżkę potrzebnych rozwiązań informatycznych. Po wdrożeniu firma zyskuje większą wydajność pracy, możliwość obsługi większej ilości zamówień, uproszczenie procedur związanych z obsługą dokumentacji. 

ERP Serwis wykonuje wdrożenia oprogramowania ERP dla firm handlowych i hurtowni od wielu lat i od wielu lat powiększa grono zadowolonych klientów. ERP Serwis to Partner Roku, co potwierdza wysokie kwalifikacje i doświadczenie ERP Serwis. Firma posiada sprawdzone zaplecze specjalistów programistów i wdrożeniowców na bieżąco reagujących na potrzeby klienta. Prowadzi również specjalistyczna opiekę powdrożeniową. 

Firmie ERP Serwis zaufało już wielu przedsiębiorców. Duże firmy handlowe Amafrut export-import, Consorfruit Polska, UVEX SAFETY Polska, X-KOM SERVICES i wielu innych. Średnie przedsiębiorstwa także z nami z powodzeniem wdrożyły oprogramowanie.   

Zaufało nam już wiele firm. Zobacz referencje.

Zapraszamy do kontaktu z nami hurtownie, udzielimy informacji odnośnie oprogramowania ERP oraz wdrożenia.  

Zapraszamy firmy posiadające hurtownie do kontaktu z ERP Serwis, wdrażamy oprogramowanie do hurtowni w całej Polsce.

ERP Serwis świadczy usługi szkolenia dla menadżerów m.in. RODO.

Dla klientów publikujemy poradnik dotyczący pracy z oprogramowaniem. Zobacz poradnik ERP Serwis

Wdrożenia systemów ERP w całej Polsce 

Wdrażamy systemy ERP do firm w wielu miastach.

Możliwość wdrożenia systemu ERP z dotacji unijnych.

Systemy ERP Wieluń

Systemy ERP Bielsko-Biała

Systemy ERP Jędrzejów

Systemy ERP Bytom

Systemy ERP Tychy

Systemy ERP Sosnowiec

Systemy ERP Gliwice

Systemy ERP Zawiercie

Rozwijaj swoją firmę z nami